Bulgarian Team Chess Championship 2008 (Men), Borovets, Bulgaria (01 - 07.10.2008)

English Deutsch Française Español Italiano Русский Български

Р Е Г Л А М Е Н Т
НА 58-ТО ДЪРЖАВНО ОТБОРНО ПЪРВЕНСТВО ПО ШАХМАТ
ЗА МЪЖЕ „А” ГРУПА
01–07.10.2008 Г. БОРОВЕЦ

1. Цел и задачи
Да се излъчи отборът шампион на Република България по шахмат за мъже за 2008 г.

2. Организатор
Първенството се организира от БФ Шахмат.

3. Място и време на провеждане
ДОП по шахмат за мъже – А група се провежда от 01–07.10.2008 г. в Боровец, хотел “Самоков”.

4. Право на участие
Право на участие имат следните отбори:
1) Локомотив 2000, Пловдив
2) Локомотив, София
3) Лукойл-Нефтохимик, Бургас
4) Локомотив, Пловдив
5) ЦСКА, София
6) Спартак Плевен ХХІ, Плевен
7) Марица-Изток, Раднево
8) Булмекс, Велико Търново

5. Състав на отборите
5.1. Отборите са съставени от 6 основни състезатели и 2 резерви. Допуска се участие на чуждестранни състезатели, но в отделен мач могат да играят до 2 състезатели, граждани на страни от Европейския съюз и не повече от 1 състезател, гражданин на страна извън Европейския съюз.
5.2. Всички състезатели следва да са картотекирани в БФ Шахмат.
5.3. Редът, по който се подреждат състезателите в основния тимов лист е свободен, независим от рейтинга им.
5.4. Ако в състава на основния тимов лист на един отбор има по-малко състезатели от броя на дъските, състезателите се подреждат по дъските от първата надолу.
5.5. Свободни могат да бъдат само последните дъски.
5.6. Участието на един отбор в срещата е редовно, ако се явят най-малко половината състезатели от определения брой на дъските за срещата.
6. Система на провеждане
Първенството се провежда в 7 кръга по кръговата система.

7. Класиране
Класирането се определя по сумата от спечелените мач точки от всички срещи: за спечелен мач – 2 т., за равен мач – 1 т. и за загубен мач – 0 т.
В случай на равенство в спечелените мач точки се прилагат следните допълнителни показатели:
7.1. Общ брой на спечелените точки от партиите.
7.2. Резултат на отборите в същата точкова група в зависимост от мач точките.
7.3. Зонеборн-Бергер за отборни турнири.
7.4. Сума от резултатите по дъски между конкуриращите се отбори: За победа на първа дъска се дава 6 т, на втора – 5 т., на трета – 4 т., на четвърта – 3 т., на пета – 2 т. и на шеста – 1 т.
7.5. При равен резултат на всички партии между конкуриращите се отбори, на по-предно място се класира отборът, който е играл на първа дъска с черните фигури.
Допълнителните показатели се изчисляват, съгласно заложените параметри в утвърдената от ФИДЕ компютърна програма Swiss-Manager.

8. Контрол на времето за игра
Времето за игра е 90 минути за 40 хода плюс 30 минути до края на партията, с добавяне на 30 секунди допълнително преди всеки изигран ход, което започва от първия ход.
Времето за игра се измерва с електронни шахматни часовници DGT ХL.
Записването на ходовете е задължително до завършване на партията.
Член 10.2 от Правилника на шахматната игра не се прилага при тази игрова контрола.

9. Валидност на първенството
Първенството важи за международен и български рейтинг.

10. Пускане на часовниците в началото на отборната среща
10.1. При едновременно редовно явяване или едновременно отсъствие на двата отбора:
Пускат се часовниците на всички състезатели, които играят с белите фигури.
10.2. При отсъствие на единия отбор или при явяването му с непълен състав (когато се явят по-малко от половината състезатели), който играе срещу отбор с редовно участие:
10.2.1. Пускат се часовниците на всички състезатели от отсъстващия отбор или от отбора с непълен състав.
Състезателите от този отбор нямат право да изиграват ход до появата на достатъчен брой (най-малко половината) състезатели.
10.2.2. При появата на достатъчен брой (най-малко половината) състезатели от този отбор пред шахматните дъски:
•играещите с белите фигури от този отбор могат да изиграят първите си ходове.
•на играещите с черните фигури от този отбор се превключват часовниците (вж. т. 10.2.3) и играещите с белите фигури от отбора с редовно участие могат да изиграят своите първи ходове.
10.2.3. Превключване на електронните шахматни часовници DGT XL:
Когато се играе с допълнително време за ход и трябва да се превключват часовниците, без да е изигран ход, те трябва първо да се спрат с бутона за спиране и пускане (не с бутона за включване и изключване), след което да се превключат и отново да се пуснат. По този начин се избягва неправилното добавяне на допълнително време, без да е изигран ход.
11. Закъснения
11.1. Ако до 1 час от обявеното по график време за началото на срещата, от единия отбор не се явят най-малко половината от състезателите, отборът губи всичките си партии.
11.2. Ако до 1 час от обявеното по график време за началото на срещата и от двата отбора не се явят най-малко половината от състезателите, и двата отбора губят всичките си партии.
11.3. Ако до 1 час от обявеното по график време за началото на срещата, състезател от даден отбор не се яви, той губи партията.
11.4. Ако до 1 час от обявеното по график време за началото на срещата не се явят и двамата състезатели от двата отбора, партията ще бъде обявена за загубена и от двамата.

12. Програма

Дата	         Час	    Кръг
1 октомври	11,00	Техническа конференция
		15,00	І-ви кръг
2 октомври	15,00	ІІ-ри кръг
3 октомври	15,00	ІІІ-ти кръг
4 октомври	15,00	ІV-ти кръг
5 октомври	15,00	V-и кръг
6 октомври	15,00	VІ-и кръг
7 октомври	09,00	VІІ-ми кръг
		15,30	Награждаване и закриване

13. Роля на капитаните на отборите
Всички капитани на отбори предават подписан тимов лист за съответния кръг на предварително подготвени бланки не по-късно от 1 час преди започването на съответния кръг.
Предаденият тимов лист трябва да съдържа 6 имена. В случай, че не се предаде тимов лист за кръга, се счита, че отборът играе с титулярния си състав (по основния тимов лист), както е регистриран за участие в първенството. Тимовите листове се предават на съдиите. Съдиите отбелязват часа на предаване на тимовия лист върху формуляра и се разписват.

Забраняват се капитанските договорки.
Капитанът има право да посъветва състезателите от своя отбор да направят или приемат предложение за реми или да предадат партията. На въпрос на състезател, трябва ли да приеме предложението за реми, капитанът е длъжен да отговори: “да”, “не” или да предложи на състезателя сам да вземе решение. Всички разговори се провеждат в присъствие на съдия.

Прилагат се софийските правила.
До завършването на 30-я ход състезателите нямат право да правят предложения за реми с изключение на възникнали теоретични реми позиции с разрешението на главния съдия.

След завършване на съответния кръг капитаните на отборите подписват протокол с крайния резултат от кръга и предават протокола на главния съдия.

14. Награди
Отборите, класирали се на първите три места, получават съответно златни, сребърни и бронзови медали и купи.

15. Съдийско ръководство
Турнирът се ръководи от следния съдийски състав:
Главен съдия – Венцислав Инкьов.
Заместник главен съдия – Николай Велчев.
Съдии – Емил Бенлиев, Георги Бедников.
Решенията на съдийското ръководство са задължителни за всички участници, но могат да бъдат обжалвани пред Турнирния комитет от капитана на отбора в писмен вид, не по-късно от 30 минути, след съдийското решение (след завършване на кръга). Контестациите са придружени от такса в размер на 100 лв. Решението на Турнирния комитет е окончателно. В случай, че контестацията бъде уважена, сумата се връща на капитана. В случай, че бъде отхвърлена, сумата остава в полза на БФШ.

Турнирният комитет е в състав от 5 души:
1) Живко Жеков – Председател
2) Маргарита Войска
3) Георги Живков
4) Трифон Тодоров
5) Светла Йорданова

16. Медицинско обслужване
Лекар на състезанието е д-р Драгомир Дряновски, Хотел Самоков.

17. Допълнителни разпоредби
17.1. От Държавното отборно първенство по шахмат за мъже за 2008 г. отборите, класирани на последните две места, отпадат в Б група за 2009 г.
17.2. По време на игра разговорите между състезатели, между състезатели и треньори и други лица са забранени.
17.3. Пушенето в залата за игра е абсолютно забранено.
17.4. Състезателите, които не играят или са завършили партиите си не се допускат в игралното поле, с изключение на капитаните на отборите.
17.5. Анализи могат да бъдат провеждани на определеното за целта място - извън игралното поле и само след завършване на партията.
17.6. Състезателите, които са завършили своите партии, подреждат фигурите и напускат игралното поле.
17.7. Забранено е изнасянето на шахматните часовници извън залата за игра.
17.8. Строго е забранено да се носят мобилни телефони и други електронни средства за комуникация, неразрешени от съдията, в зоната на състезанието. Ако мобилен телефон на състезател звънне в зоната на състезанието по време на партията, състезателят губи партията. Резултатът на противника му се определя от съдията.
17.9. Загуба се присъжда и на състезател, който е включил дори само на вибриране мобилния си телефон или друго електронно средство за комуникация.
17.10. При предварително записване на ход от състезател, се прави официално предупреждение. При повторно предварително записване на ход се прави второ официално предупреждение и при трето се присъжда загуба на състезателя. (Това правило е въведено през 2006 г. на шахматната олимпиада в Торино, Италия).
17.11. Всички състезатели и капитани на отборите са запознати с регламента на първенството и се задължават да го спазват.
17.12. Регламентът е съобразен с изискванията на Международната федерация по шахмат FIDE и предстоящата Олимпиада в Дрезден, Германия.

Главен съдия:
гм Венцислав Инкьов, съдия републиканска категория

Председател на Турнирният комитет:
мс Живко Жеков

 


About us | Contact us | Terms and conditions | Chess tournaments | Chess games

© 2003-2019 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.